TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

 
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPMENT I 'EDUCATION PRÉSCOLER EN TURQUIE
ASSOCIATION FOR THE DEVELOPMENT OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN TURKEY ASOCIATIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCATIÓN TEMPRANA DE LA NINEZ EN TURQUIA
Ana Sayfa     Hakkımızda     Duyurular     Etkinlikler     Yayınlar     Üyelik Formu     Linkler     İletişim      
Verilen Plaketler     Düzenlenen Sergiler     Bilimsel Toplantılar     Eğitim Konferansları     Kitap Yardımları      
DERNEĞİMİZ TARAFINDAN VEYA DERNEĞİMİZİN KATKISIYLA DÜZENLENEN BİLİMSEL TOPLANTILAR
 8 – 9 Mayıs 2009. Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve  Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye'de Nitelikli Çocuk Kitapları”konulu çalıştay (Ankara). 

29 Nisan – 3 Mayıs 2008. Trabzon Valiliği, HEGEM, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen “Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitim” konulu uluslar arası katılımlı kongre (Trabzon).                         

26 - 27 Aralık 2007. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği tarafından  düzenlenen ve Prof. Dr. Artin Göncü taafından yürütülen “Sosyokültürel Bağlamda Gelişim Araştırmalarında Yaklaşımlar ve Yöntemler” konulu çalıştay ile yine Prof. Dr. Artin Göncü tarafından verilen “Eğitimde Duygunun Rolü ve Okul Öncesi Dönemde Demokrasi Eğitimi” konulu Konferans (Ankara)

OMEP Konsey Toplantısı ve Konferansı, 5-11 Ekim 2003, Kuşadası, Türkiye

10 Ocak – 31Ocak 2003  Hazine Müsteşarlığı personeli için düzenlenen “Doğumdan Sonra İş Yaşamına Başlamadan Önce Aile Eğitimi Seminerleri” -Ankara.

1-2 Haziran 2002. Ya-Pa A.Ş. işbirliği ile düzenlenen “Ana-Baba Okulu” Ankara.

25-26 Mayıs 2002. Ya-Pa A.Ş. işbirliği ile düzenlenen "Ana*Baba Okulu" Samsun

11-12 Mayıs 2002. Ya-Pa A.Ş. işbirliği ile düzenlenen “Ana-Baba Okulu” Kahramanmaraş.

03 Mart 2000. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı ile ortaklaşa düzenlenen “Okul Öncesi Eğitim” konulu Bilimsel Toplantı. ATAUM-Ankara.

25 Mart 2000-13 Mayıs 2000 tarihlerinde Özel Alp Okulları için düzenlenen Aile Eğitimi Seminerleri-Ankara.

23 Ekim-27 Kasım 1999 tarihlerinde Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Mezunları Derneği işbirliği ile düzenlenen Okul Öncesi Eğitim Seminerleri. Arı Koleji Salonları. Ankara.

10 Nisan-02 Mayıs 1999. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan “Okul Öncesi Dönemde Özel Eğitim” Semineri. 100. Yıl Salonu-Ankara.

01-29 Mayıs 1999 tarihlerinde Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği ve H.Ü. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Mezunları Derneği işbirliği ile düzenlenen Okul Öncesi Eğitim Seminerleri. Arı Koleji Salonları-Ankara.

19 Şubat 1999 tarihinde Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Mezunları Derneği işbirliği ile düzenlenen “Okul Öncesi Eğitimin Dünü, Bugünü, Geleceği, Önemi ve Sorunları” konulu panel. ATO Salonları-Ankara.

30-31 Mayıs 1996 tarihlerinde A.Ü.Z.F. Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi A.D. işbirliği ile düzenlenen Uluslararası katılımlı “Okul Öncesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” Sempozyumu. ATAUM Salonları-Ankara.

1994 yılı Aile yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Okul Öncesi Eğitimi ve Aile konulu Panel. T.O.B.B. Salonları-Ankara.

22 Ekim 1992’de düzenlenen “Türkiye’de Son Beş Yılda Okul Öncesi Eğitim Alanında Yapılan Araştırmalar” konulu panel. (Bu panelde 1977-1992 tarihleri arasında yapılan araştırmalar hakkında değişik üniversite yetkilileri tarafından konuşmalar yapılmıştır). Vakıfbank Genel Müdürlüğü Salonları-Ankara.

1987 yılında Ankara’daki resmi ve özel anaokulu öğretmenleri için düzenlenen “Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Araştırmaları” konulu bir seminer ve “Çocuk Hakları” konulu özel bir konferans. Türkiye Petrolleri A.O. Salonu-Ankara.

09 Aralık 1979 tarihinde düzenlenen “Hukuk ve Sağlık Açısından Çocuklarımız” konulu bir panel. Türk Tarih Kurumu-Ankara.

20-22 Mart 1978 tarihlerinde UNESCO Türkiye Milli Komitesi ile müştereken düzenlenen “Okul Öncesi Eğitimi” semineri. Türk Tarih Kurumu-Ankara.