Seçil Çelik

Seçil ÇELİK

Genel Sekreter
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

2007 yılında Anadolu Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Programı, 2008 yılında ise Anadolu Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programında lisans eğitimlerini (çift anadal) tamamlamıştır. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Erken Çocuklukta Özel Eğitim Yüksek Lisans Programına başlamış ve 2012 yılında bu programı başarıyla tamamlamıştır. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Zihin Engelliler Eğitimi Doktora Programı’ndan doktorasını almıştır.

2008-2010 yılları arasında Eskişehir ilinde yer alan çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde okul öncesi öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni olarak görev yapmıştır. Özellikle erken çocukluk döneminde özel gereksinimleri olan çocuklar ve aileleriyle uygulamalı çalışmalar yürütmektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitimi süresince Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Anadolu Üniversitesi B.A.P tarafından desteklenen çok çeşitli projelerde çalışmıştır. Özel ilgi ve çalışma alanları “erken müdahale”, “erken çocukluk özel eğitimi”, “kapsayıcı erken çocukluk/kapsayıcı okul öncesi eğitimi uygulamaları”, “kapsayıcı erken çocukluk eğitiminde öğretmen ve aile eğitimi”, “nitelikli yetişkin-çocuk etkileşimi”, “erken çocukluk döneminde kanıt temelli uygulamalar” konularıdır. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalında başladığı akademisyenlik görevine halen devam etmektedir. Erken Çocuklukta Özel Eğitim Derneği (EÇOMDER) kurucu üyesi ve Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği-OMEP Türkiye yönetim kurulu üyesi olarak dernek faaliyetlerinde yer almaktadır.