Seçil Çelik Eserler

Seçil ÇelikÖzgeçmiş Ve Eserler Listesi

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doktora

Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı

Anadolu Üniversitesi

2019

Yüksek Lisans

Özel Eğitim Bölümü/Erken Çocuklukta Özel Eğitim Programı

Anadolu Üniversitesi

2012

Lisans (Çift Anadal)

Özel Eğitim Bölümü/Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı

Anadolu Üniversitesi

2008

Lisans

Temel Eğitim Bölümü/Okulöncesi Öğretmenliği Programı

Anadolu Üniversitesi

2007

Doktora Tezi/Başlığı ve Danışman(lar)ı: Okulöncesi Öğretmenlerine Yönelik Olarak Geliştirilen Yüz Yüze ve Web Tabanlı Doğal Öğretim Öğretmen Eğitimi Programı (ODÖP)’nın Etkiliğinin İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.


Danışman: Prof. Dr. İbrahim İ. H. DİKEN

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör. Dr. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı 2019- Devam ediyor.
Araştırma Görevlisi Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı 2012-2019
Proje Bursiyeri PROJE BİA-AV: Okulöncesi Dönemde Problem Davranışları Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonu (BİA-AV)’nun Uyarlanması ve Etkililiği, TÜBİTAK Projesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2011-2012
Özel Eğitim Öğretmeni Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Eskişehir 2010-2011
Özel Eğitim Öğretmeni SOMET Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Eskişehir 2009-2010
Özel Eğitim Öğretmeni Özel Ekin Başak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Eskişehir 2008-2009

Eserler

A. SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts And Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde tam metin olarak yayınlanan makaleler:

A.1. Diken, I. H., Rakap, S., Diken, Ö., Tomris, G., & Celik, S. (2016). Early childhood inclusion in Turkey. Infants & Young Children, 29(3), 231-238.
https://doi.org/10.1097/IYC.0000000000000065

A.2. Çelik, S., Diken, İ. H., Colak, A., Arıkan, A., Aksoy, F., & Tomris, G. (2016). Effectiveness of the Preschool Version of the First Step of Success Early Intervention Program for preventing antisocial behaviors. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(2), 511-535.
https://doi.org/10.12738/estp.2016.2.0317

A.3. Çolak, A., Tomris, G., Diken, İ. H., Arıkan, A., Aksoy, F., & Çelik, S. (2015). Views of teachers, parents, and counselors toward the Preschool Version of First Step to Success Early 3 Intervention Program (FSS-PSV) in preventing antisocial behaviors. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(3), 1-18. https://doi.org/10.12738/estp.2015.3.2616

 

B. SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler:

B.1. Tomris, G., & Çelik, S. (2021). Erken çocukluk özel eğitimi: Kuramsal ve yasal temeller, Dünya’daki ve Türkiye’deki son eğilimler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel
Eğitim Dergisi, Erken Görünüm. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.748893

B.2. Melekoğlu M., Diken İ. H., Çelik S., & Tomris, G. (2014). Antisosyal davranışları önlemeye yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programının etkililiği ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların incelenmesi. International Journal of Early Childhood Special Education, 6(1), 55-79. https://www.int-jecse.net/abstract.php?id=86

C. Diğer bilimsel, sanatsal dergilerde tam metin olarak yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler:

C.1. Diken, İ. H., Çelik, S. ve Tomris, G. (2013). Problem (Antisosyal) davranışların önlenmesine yönelik “Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı”na bir bakış. Eğitimci Öğretmen Dergisi, 20, 36-39.

D. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan ve program kitapçığında özet metin olarak yayınlanan bildiriler:

D.1. Çelik, S., Doğan, M., & Tomris, G. (2020, 10-13 September). Türkiye’de özel eğitim alanında karma araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen tezlerin analizi. Verbal paper session presented at VIIth International Eurasian Educational Research Congress Online, Turkey.

D.2. Öncül, N., Aksoy, F., Acar, Ç., Yücesoy-Özkan, Ş., Çolak, A., Bozkuş-Genç, G., Çelik, S., & Gürgör, F.G. (2016, 30 May-2 June). Zihin engelliler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin beklentileri. Verbal paper session presented at XVIII AMSE-AMCE-WAER Congress, Eskişehir, Turkey.

D.3. Diken, İ. H., Vuran, S., Yanardağ, M., Diken, Ö., Ülke-Kürkçüoğlu, B., Sani Bozkurt, F., Tosun, Y., Ünlü, E., Çelik, S., & Tomris, G. (2014, 3-6 April). Gelişimsel Destek Programı- 4 GEDEP. Verbal paper session presented at International Congress on Early Childhood Intervention, Antalya, Turkey.

D.4. Sani Bozkurt, S., Çelik, S., Tomris, G., & Diken, İ. H. (2014, 3-6 April). Erken çocukluk döneminde gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda milieu öğretimine ilişkin araştırmaların gözden geçirilmesi. Poster session presented at International Congress of Early Intervention, Antalya, Turkey.

D.5. Çelik, S., Sani Bozkurt, S., Tomris, G., & Diken, İ. H. (2014, 3-6 April). Erken çocukluk döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların eğitimlerinde nitelikli baba katılımı. Poster session presented at International Congress of Early Intervention, Antalya, Turkey.

E. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan ve program kitapçığında tam/özet metin olarak yayınlanmamış bildiriler:

E.1. Diken, I. H., Arikan, A., Colak, A., Bozkurt, F., Celik, S., & Tomris, G. (2012, 8-11 September). First Step to Success Early Intervention Program-Preschool Version: Implementation in Turkey and quantitative results. Verbal paper session presented at 1st International Early Childhood Intervention Conference & EURLYAID Annual Conference, Braga, Portugal.

E.2. Diken, I. H., Arikan, A., Colak, A., Bozkurt, F., Celik, S., & Tomris, G. (2012, 8-11 September). First Step to Success Early Intervention Program-Preschool Version: Implementation in Turkey and qualitative results. Poster session presented at 1st International Early Childhood Intervention Conference & EURLYAID Annual Conference, Braga, Portugal.

F. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan ve program kitapçığında özet metin olarak yayınlanan bildiriler:

F.1. Çelik, S., ve Diken, İ. H. (2017, 8-10 Kasım). Okulöncesi kaynaştırma öğretmenleri ile doğal öğretim sürecinin uygulanması ve etkililiği. 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

F.2. Diken, İ. H., Diken, Ö., Arıkan, A., Ünlü, E., Çuhadar, C., Tomris, G., Sani Bozkurt, S., Çelik, S., Çavuşoğlu, T., Günden, U. O. ve Tuna, D. M. (2017, 8-10 Kasım). Doğal öğretim projesi: Okul öncesi kaynaştırma sınıf öğretmenleri için doğal öğretim süreci. 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye.

F.3. Diken, İ. H., Çuhadar, C., Diken, Ö., Arıkan, A., Ünlü, E., Çelik, S., Tomris, G., Tuna, D. M. ve Sani-Bozkurt, S. (2016, 31 Mart-3 Nisan,). Okul öncesi kaynaştırma sınıflarında öğretmenler için doğal öğretim süreci: “Doğal Öğretim Projesi” hazırlık aşaması. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO)’nde sunulan poster bildiri, Eskişehir, Türkiye.

F.4. Cavkaytar, A., Bozkuş-Genç, G., Tomris, G., Çelik, S. ve Sani-Bozkurt, S. (2014, 25-27 Eylül). Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğa sahip aileler için Online Aile Bilgi Destek ve Eğitim Programı (e-ABDEP). 24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.

F.5. Cavkaytar, A., Çelik, S., Bozkuş-Genç, G., Sani-Bozkurt, S. ve Tomris, G. (2014, 25-27 Eylül). Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğa sahip ailelerle gerçekleştirilen “Ailelerle El Ele” Aile Eğitim Programı’na ilişkin aile görüşleri. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.

F.6. Cavkaytar, A., Çelik, S., Bozkuş Genç, G., Sani-Bozkurt, S. ve Tomris, G. (2014, 25-27 Eylül). Ailelerle El Ele Aile Eğitim Programı’na katılan ailelerin öz yeterlik algılarının belirlenmesi. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.

F.7. Sani-Bozkurt, S., Çelik, S. ve Diken, İ. H. (2013, 30 Ekim-1 Kasım). Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuklara bağımsız tepki verme becerilerinin öğretiminde etkinlik çizelgeleri ile öğretimin kullanılması: Kapsamlı ve sistematik bir meta-analiz çalışması. 23. Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye.

F.8. Diken, İ. H., Arıkan, A., Çolak, A., Bozkurt, F., Çelik S. ve Tomris, G. (2012, 11-12 Ekim). Proje BİA-AV: Okul öncesi dönemde antisosyal davranışları erken önlemeye yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonu’nun uygulanması ve etkililiği: Nitel Bulgular. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.

F.9. Diken, İ. H., Arıkan, A., Çolak, A., Bozkurt, F., Çelik S. ve Tomris, G. (2012, 11-12 Ekim). Proje BİA-AV: Okul öncesi dönemde antisosyal davranışları erken önlemeye yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonu’nun uygulanması ve etkililiği: Nicel bulgular. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.

F.10. Diken, İ. H., Bozkurt, F., Arıkan, A., Çolak, A., Çelik, S., Cavkaytar, E. ve Tomris Şenbalkan, G. (2011, 20-22 Ekim). Proje BİA-AV: Okulöncesi dönemde antisosyal davranışları erken önlemeye yönelik Başarıya İlk Adım Eğitim Programı Anaokulu Versiyonu’nun uyarlanması ve etkililiği: Pilot çalışma bulguları. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Gazimağusa, Kıbrıs.

G. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve program kitapçığında tam/özet metin olarak yayınlanmamış bildiriler:

G.1. Bozkuş-Genç, Çelik, S. ve Sani Bozkurt, S. (2015, 16-17 Mayıs). Özel eğitimde material geliştirme ve önemi. 5. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.

H. Alanında yurtiçinde Türkçe yayınlanmış kitap bölümü yazarlığı:

H.1. Çelik, S. (2021). Kanıt temelli uygulamalar II: Odaklanmış müdahaleler. B. Sucuoğlu, H. Bakkaloğlu & M. Ç. Okcün-Akçamuş (Eds.), Tanıdan müdahaleye otizm spektrum bozukluğu el kitabı içinde (s. 505-567). Ankara: Vize Akademik.

H.2. Çelik, S. (2020). 0-6 yaş dönemindeki normal gelişim gösteren çocuklarda dil gelişimi. Ö. Diken (Ed.), Otizm spektrum bozukluğu iletişim ve dil içinde (s. 24-54). Ankara: PEGEM Akademi Yayınları.

H.3. Çelik, S. (2017). 0-3 yaş arası çocuklarda nitelikli uzman-çocuk etkileşimi. İ. H. Diken (Ed.), 0-3 yaş çocukların okulda gelişimsel desteklenmesi içinde (s. 28-56). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 

I. Alanında yurtiçinde Türkçe ya da yabancı dilde yayımlanan kitaplar:

I.1. Diken, İ. H., Diken, Ö., Çuhadar, C., Arıkan, A., Ünlü, E., Çelik, S., Tomris, G., SaniBozkurt, S., Tuna, D. M., Günden, U. O., & Çavuşoğlu, T. (2016). Okul öncesi öğretmenlerine yönelik gelişimsel yetersizlik türlerinin tanımı ve özellikleri. Ankara: Eğiten Kitap. ISBN: 978-605-9422-46-8

I.2. Diken, İ. H., Diken, Ö., Çuhadar, C., Arıkan, A., Ünlü, E., Çelik, S., Tomris, G., SaniBozkurt, S., Tuna, D. M., Günden, U. O., & Çavuşoğlu, T. (2016). Okul öncesi öğretmenlerine yönelik doğal öğretim sürecine giriş. Ankara: Eğiten Kitap. ISBN: 978-605-9422-48-2

I.3. Diken, İ. H., Diken, Ö., Çuhadar, C., Arıkan, A., Ünlü, E., Çelik, S., Tomris, G., SaniBozkurt, S., Tuna, D. M., Günden, U. O., & Çavuşoğlu, T. (2016). Okul öncesi öğretmenlerine yönelik nitelikli yetişkin davranışları. Ankara: Eğiten Kitap. ISBN: 978-605-9422-47-5

I.4. Diken, İ. H., Diken, Ö., Çuhadar, C., Arıkan, A., Ünlü, E., Çelik, S., Tomris, G., SaniBozkurt, S., Tuna, D. M., Günden, U. O., & Çavuşoğlu, T. (2016). Okul öncesi öğretmenlerine yönelik doğal öğretim strateji ve teknikleri. Ankara: Eğiten Kitap. ISBN: 978-605-9422-45-1

I.5. Diken, İ. H., Diken, Ö., Çuhadar, C., Arıkan, A., Ünlü, E., Çelik, S., Tomris, G., SaniBozkurt, S., Tuna, D. M., Günden, U. O., & Çavuşoğlu, T. (2016). Okul öncesi öğretmenlerine yönelik çevresel düzenlemeler. Ankara: Eğiten Kitap. ISBN: 978-605-9422-49-9

I.6. Kaner, S., Bayraklı, H., Diken, İ. H., & Çelik, S. (2012). Türkiye’de özel eğitim alanında geliştirilen ve uygulanan ölçme araçları (2 Cilt). Ankara: Maya Akademi Yayınları.

I.7. Diken, İ. H., Vuran, S., Yanardağ, M., Diken, Ö., Ülke-Kürkçüoğlu, B., Bozkurt, F., Tosun, Y., Ünlü, E., Çelik, S., & Tomris, G. (2015). 0-36 aylık gelişimi risk altındaki çocuklar için Gelişimsel Destek Programı (GEDEP). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Yayın No: 117. ISBN: 978-975-06-1733-1

 

İ.1. Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Demir, Ş., & Atalan, D. (2019). Factors predicting the development of children with mild disabilities in inclusive preschools. Infants & Young Children, 32(2), 77-98.

[Diken, I. H., Rakap, S., Diken, Ö., Tomris, G., & Celik, S. (2016). Early childhood inclusion in Turkey. Infants & Young Children, 29(3), 231-238 yayınına yapılan atıf].

İ.2. Baglama, B, Yucesoy, Y., & Yikmis, A. (2018). Using animation as a means of enhancing learning of individuals with special needs. TEM Journal, 7(3), 670-677.

[Diken, I. H., Rakap, S., Diken, Ö., Tomris, G., & Celik, S. (2016). Early childhood inclusion in Turkey. Infants & Young Children, 29(3), 231-238 yayınına yapılan atıf].

İ.3. Altindağ-Kumaş, Ö. ve Sümer, H. M. (2018). Early childhood special education services in Turkey. European Journal of Education Studies, 4(3), 125-137.

[Çelik, S., Diken, İ. H., Colak, A., Arıkan, A., Aksoy, F., & Tomris, G. (2016). Effectiveness of the Preschool Version of the First Step of Success Early Intervention Program for preventing antisocial behaviors. Educational Sciences: Theory & Practive, 16(2), 511-535 yayınına yapılan atıf].

[Çolak, A., Tomris, G., Diken, İ. H., Arıkan, A., Aksoy, F., & Çelik, S. (2015). Views of teachers, parents, and counselors toward the Preschool Version of First Step to Success Early Intervention Program (FSS-PSV) in preventing antisocial behaviors. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(3), 1-18 yayınına yapılan atıf].

İ.4. Bakkaloğlu, H., Yılmaz, B., Altun Könez, N., & Yalçın, G. (2018). What do the research about preschool inclusion in Turkey tell us? İnönü University Journal of the Faculty of Education, 19(1), 119-150. doi: 10.17679/inuefd.302031

[Diken, I. H., Rakap, S., Diken, Ö., Tomris, G., & Celik, S. (2016). Early childhood inclusion in Turkey. Infants & Young Children, 29(3), 231-238 yayınına yapılan atıf].

İ.5. Cabrera, J. P. F., Herrera, A. R. C., Rubalcava, S. J. A., & Martínez, K. I. M. (2017). Behavior patterns of antisocial teenagers interacting with parents and peers: A longitudinal study. Frontiers in Psychology, 8(757), 1-11.

[Çelik, S., Diken, İ. H., Çolak, A., Arıkan, A., Aksoy, F., & Tomris, G. (2016). Effectiveness of the Preschool Version of the First Step of Success Early Intervention Program for preventing antisocial behaviors. Educational Sciences: Theory & Practive, 16(2), 511-535 yayınına yapılan atıf].

İ.6. Rakap, S. (2017). Okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitimi uygulamalarının desteklenmesinde doğal öğretim yaklaşımları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 471-492. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.319665

[Diken, I. H., Rakap, S., Diken, Ö., Tomris, G., & Celik, S. (2016). Early childhood inclusion in Turkey. Infants & Young Children, 29(3), 231-238 yayınına yapılan atıf].

İ.7. Sakız, H. (2017). Impact of an inclusive programme on achievement, attendance and perceptions towards the school climate and social-emotional adaptation among students with
disabilities. Educational Psychology, 37(5), 611-631. doi: 10.1080/01443410.2016.1225001

[Diken, I. H., Rakap, S., Diken, Ö., Tomris, G., & Celik, S. (2016). Early childhood inclusion in Turkey. Infants & Young Children, 29(3), 231-238 yayınına yapılan atıf].

İ.8. Tekin-Ersan, D., Ata, S., & Kaya, S. (2017). Examining the Psychometric Properties of Acceptance Scale for Kindergarten-Revised (ASK-R) in Turkish. Journal of Education and Training Studies, 5(5), 58-63.

[Diken, I. H., Rakap, S., Diken, Ö., Tomris, G., & Celik, S. (2016). Early childhood inclusion in Turkey. Infants & Young Children, 29(3), 231-238 yayınına yapılan atıf].

İ.9. Rakap, S., Parlak-Rakap, A., & Aydin, B. (2016). Investigation and comparison of Turkish and American preschool teacher candidates’ attitudes towards inclusion of young children with disabilities. International Journal of Inclusive Education, 20(11), 1223-1237. doi: 10.1080/13603116.2016.1159254

[Diken, I. H., Rakap, S., Diken, Ö., Tomris, G., & Celik, S. (2016). Early childhood inclusion in Turkey. Infants & Young Children, 29(3), 231-238 yayınına yapılan atıf]

J. Öğretim Faaliyetleri:
J.1. Güz Dönemi’nde Verilen Lisans Dersleri
J.1.1. ZEÖ 416-Öğretmenlik Uygulaması II

J.2. Bahar Dönemi’nde Verilen Lisans Dersleri
J.2.1. ÖEÖ 110-Çocuk Gelişimi
J.2.2. OKÖ412-Okul Öncesi Eğitimde Davranış Değiştirme
J.2.3. ÖEÖ316-Özel Eğitimde Oyun ve Müzik
J.2.4. ZEÖ 416-Öğretmenlik Uygulaması II
J.2.5. THU 302-Topluma Hizmet Uygulamaları

K. Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri:

K.1. Doğal Öğretim Projesi: Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci. 114K164 No’lu TÜBİTAK-SOBAG 1001 projesi. Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01.10.2014-01.10.2017. Doktora Bursiyeri.

K.2. Kosova’da Özel Eğitime Yönelik Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Sürecinin İncelenmesi. 1302E042 No’lu Anadolu Üniversitesi BAP Projesi. Proje Bitiş Tarihi: Nisan 2015. Araştırmacı.

K.3. European Competence Initiative-Early Childhood Intervention 2.0. Europen Union, Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation Program. Project number: 2011-1-TR1-LE. Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 2011-2013. Teknik Destek Elemanı.

K.4. Proje BİA-AV: Okulöncesi Dönemde Problem Davranışları Önlemeye Yönelik Başarıya İlk Adım Erken Eğitim Programı Anaokulu Versiyonunun Uyarlanması ve Etkililiği. 110K274 No’lu TÜBİTAK-SOBAG 1001 Projesi. Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 15.10.2010-15.10.2012. Yüksek Lisans Bursiyeri.

L.1. Uluslararası kongre organizasyonları
L.1.1. 3-6 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen International Congress on Early Childhood Intervention-ICECI (Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi)’nin “Organizasyon Komitesi”nde görev almış olma.

L.2. Ulusal kongre organizasyonları
L.2.1. 5-8 Ekim 2016 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nin “Kongre Düzenleme Kurulu”nda görev almış olma.
L.2.2. 16-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirilen 5. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi’nin “Program Kurulu”nda görev almış olma.

L.3. Alanıyla ilgili panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev almak
L.3.1. Roggman, L., Innocenti, M., Diken, İ. H., Bayoğlu, B., Tomris, G. ve Çelik, S. (2014, 3-6 April, 2014). “Ev ziyareti (home visiting) ile erken çocuklukta müdahale hizmeti sunma: Ebeveyn-çocuk etkileşimi ve uygulamacı davranışı” konulu çalıştayda konuşmacı. International Congress on Early Childhood Intervention, Antalya, Türkiye.
L.3.2. Mahoney, G., Diken, İ. H., Toper-Korkmaz, Ö., Tomris, G. ve Çelik, S. (2014, 3-6 April). “Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı-ETEÇOM (Responsive Teaching-RT) ile çocukların etkileşimsel becerilerini ve öğrenmelerini destekleme” konulu çalıştayda konuşmacı. International Congress on Early Childhood Intervention, Antalya, Türkiye.

M. Ödüller
M.1. Anadolu Üniversitesi Performans Teşvik Sertifikası Ödülü, 2016
M.2. Anadolu Üniversitesi Performans Teşvik Sertifikası Ödülü, 2015

N. Seminerler
N.1. Doç. Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL’un sunduğu “Nitel Veri Analizi” konulu seminer, 16.04.2015. Anadolu Üniversitesi, Akademik Gelişim Birimi, Eskişehir.
N.2. Kamil DEMİR (Klinik Psikolog-Denizli)’in sunduğu “Çocuk Testleri Eğitimi” konulu seminer, 11-12.04.2015. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir.
N.3. Uzm. Birgül BAYOĞLU (Hacettepe Hastahanesi)’nun sunduğu “DENVER-II Eğitimi” konulu seminer, 14.03.2015. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir.
N.4. Selma Mert (Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi)’in sunduğu “Stanford-Binet Zekâ Testi Eğitimi” konulu seminer, 07.03.2015. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir.
N.5. Murat Bulut (BOLU Rehberlik ve Araştırma Merkezi)’un sunduğu “WISC-R Zekâ Testi Eğitimi” konulu seminer, 28.02.2015-01.03.2015. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Eskişehir.
N.6. Prof. Dr. Elif TEKİN İFTAR’ın sunduğu “Tek Denekli Araştırma Yöntemleri” konulu seminer, 29.01.2015. Anadolu Üniversitesi, Akademik Gelişim Birimi, Eskişehir.
N.7. Dr. Öğr. Üyesi Serap CAVKAYTAR’ın sunduğu “Eylem Araştırması” konulu seminer, 08.01.2015. Anadolu Üniversitesi, Akademik Gelişim Birimi, Eskişehir.
N.8. Doç. Dr. Neslihan AVCI’nın sunduğu “Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Testi (GEÇDA) Eğitimi” konulu seminer, 07.01.2015. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir.
N.9. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN ve Prof. Dr. Sinan OLKUN’un TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında
gerçekleştirdiği “Eğitim Bilimlerinde Proje Yazılım Eğitimi” semineri, 21-23.11.2013.
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir.
N.10. Yrd. Doç. Dr. AYDIN BAL’ın sunduğu “Sistematik Değişim İçin Okul Temelli Olumlu Davranışsal Destek Müdahaleleri ve Destekleri (Schoolwide Positive Behavioral Interventions and Supports for Systematic Change)” konulu seminer, 18.07.2012. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir.
N.11. Mavi Düşler Eğitim Danışmanlığı tarafından düzenlenen ve Ramazan GÖKKAYA’nın konuşmacı olduğu “Okul Öncesi Eğitimde Orff ve Yaratıcı Müzik Çalışmaları” konuluseminer, 10.04.2010. Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Eskişehir.
N.12. Mavi Düşler Eğitim Danışmanlığı tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Ramazan ARI’nın konuşmacı olduğu “Öfke Yönetimi” konulu seminer, 10.04.2010. Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Eskişehir.
N.13. Mavi Düşler Eğitim Danışmanlığı tarafından düzenlenen ve Öğr. Gör. Cengiz ÇELİK’in konuşmacı olduğu “Yaratıcı Drama” konulu seminer, 10.04.2010. Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Eskişehir.

O. Çalıştaylar
O.1. Prof. Dr. Paul YODER ve Yrd. Doç. Dr. Bahar KEÇELİ KAYSILI’nın sunduğu “Söz Öncesi Milieu Dil Öğretimi (Pre-Linguistic Milieu Teaching)” konulu çalıştay, 14-18 Eylül 2015. Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
O.2. Prof. Dr. Mary Louise Hemmeter ve Prof. Dr. Jennifer Grisham-Brown’un sunduğu “Yetersizliği Olan Küçük Çocuklarda Gömülü Öğretim Denemelerinin Tasarlanması ve Uygulanması” konulu çalıştay, 26-27 Mayıs 2012. Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye
O.3. Gelişimsel Pediatri Derneği, UNICEF Türkiye, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlenen “Uluslararası Katılımlı 1. Gelişimsel Pediatri Kongresi kapsamındaki “Yaşam Boyu Kaynaşma: Birlikte Başaralım” konulu çalıştay, 07-09 Nisan 2011, Ankara, Türkiye.
O.4. Prof. Dr. Samuel L. Odom’un sunduğu “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Yüksek Nitelikli Programların Özellikleri, Olası Sonuçları ve Araştırmaların Uygulamalara Aktarılması” konulu çalıştay, 26 Nisan 2011. Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.
O.5. “Okul Öncesi Kaynaştırma Uygulamalarında Temel Yapı Taşları Yaklaşımının Kullanımı” konulu çalıştay, 1. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu, 3-5 Nisan 2015. Anadolu Üniversitesi & Engelliler Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.

Ö. Sempozyumlar
Ö.1. Uluslararası Katılımlı Erken Çocuklukta Özel Eğitim Sempozyumu, 29 Eylül 2019. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye.
Ö.2. 1. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu, 3-5 Nisan 2015. Anadolu Üniversitesi & Engelliler Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.

P. Kurslar
P.1. Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) Uygulamacı Kullanım Sertifikası.
P.2. Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GÖBDÖ-2-TV) Bireysel Kullanım Sertifikası.
P.3. Picture Exchange Communication System (PECS) Kursu Katılım Sertifikası.

R. Dinleyici Olarak Katılım Sağlanan Kongreler
R.1. INCA-International Conference for Autism, 14-16 Kasım 2014. Antalya, Türkiye.
R.2. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, 01-05 Şubat
2012. Antalya, Türkiye.
R.3. I. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi, 7-9 Nisan 2011. Ankara, Türkiye.

S. Mesleki Birlik/Dernek/Kuruluş Üyelikleri
S.1. Council for Exceptional Children (CEC), 2014
S.2. Division for Early Childhood (DEC), 2014
S.3. Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği-OMEP Türkiye, Yönetim Kurulu Üyesi, 2021
S.4. Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER), Kurucu Üye, 2012
S.5. ÖZDER Özel Eğitimciler Derneği, 2010
S.6. Gelişimsel Pediatri Derneği, 2010