Serap Erdoğan Eserler

Serap ErdoğanÖzgeçmiş Ve Eserler Listesi

DereceBölüm/ProgramÜniversiteYıl
LisansEv Ekonomisi Yüksek OkuluAnkara Üniversitesi1997
Yüksek LisansÇocuk GelişimiAnkara Üniversitesi2000
DoktoraÇocuk GelişimiAnkara Üniversitesi2006
DoçentÇocuk GelişimiAnadolu Üniversitesi2011

Ankara’da Üniversite Anaokullarına Devam Eden Beş-Altı Yaş Çocuklarının Psiko-Sosyal Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi, Doç. Dr. Gülen BARAN

Altı Yaş Grubu Çocuklarına Drama Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Matematik Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi, Doç. Dr. Gülen BARAN
Arş. Gör.Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı1998-1999
Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu

(Çocuk Gelişimi Bölümü) ( 35. Md. Kapsamında görevlendirme)

1999-2007
Dr. Arş. Gör.Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı2007-2007
Yar. Doç. Dr.Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı2007-2011
Doç. Dr.Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı2011-…….

Duygu Erkut 2016 “Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Sanat Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri”

Ümran Alan 2014 “Okulöncesi Dönem Çocuklarının Bilimin Doğasına İlişkin Anlayışlarının İncelenmesi”

Okul Öncesi Dönemde Anne Baba Eğitimi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Araştırmacısı, 2006.

Ebeveynlerinden Biri Ceza Evinde Olan Dezavantajlı Çocuklara Yönelik Okul Öncesi Eğitim Kurumu Kurulması, Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Avrupa Birliği Projesi, Proje Danışmanı, 2010.

Meraklı Minikler” için “Meraklı Öğretmenler”: Okulöncesinde Fen Bilimi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı: 4004 Kodlu Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları, Proje Araştırmacısı, 2011.

Okulöncesi Dönem Çocuklarının Bilimin Doğasına İlişkin Anlayışlarının İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü, 2013.

Anadolu Okulöncesi Matematik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Uygulanması, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü, 2013.

Uzaktan Eğitim Okulöncesi Öğretmen Destek Programı Geliştirme Süreci, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü, 2015.

MEB 2013 Okulöncesi Eğitim Program Ögelerine Yönelik Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü, 2017.

Okul Öncesi Öğretmenleri için e-Mentörlük Temelli Eğitim (e-MENTE: OÖÖ),1001 kodlu TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje Yürütücüsü, 2017.

Müdür Yardımcısı,  Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Meslek Yüksekokulu, 2008-2011

Anabilim Dalı Başkanı,  Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi, 2012-…

2007-2008 Güz Dönemi Lisans Dersleri
EDB307 Çocuk Edebiyatı I
OKÖ203 Okul Öncesi Matematik Öğretimi
OKÖ211 Okulöncesi Kaynak Geliştirme ve Çevre Tasarımı
2007-2008 Bahar Dönemi Lisans Dersleri
EDB218 Çocuk Edebiyatı
OKÖ308 Okul Deneyimi II
OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması
2008-2009 Güz Dönemi Lisans Dersleri
OKÖ417 Araştırma Projesi I

MAT335 Matematik Eğitimi

OKÖ213 Okul Deneyimi

OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması
2008-2009 Güz Dönemi Önlisans Dersleri
ÇGE101 Okul Öncesi Çocuk Gelişimi I

2008-2009 Bahar Dönemi Lisans Dersleri
THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları
İSÖ306 Erken Çocukluk Eğitimi
2008-2009 Bahar Dönemi Önlisans Dersleri
ÇGE214 Seminer
2009-2010 Güz Dönemi Lisans Dersleri
OKÖ417 Araştırma Projesi I

MAT335 Matematik Eğitimi

OKÖ213 Okul Deneyimi

OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması
2009-2010 Güz Dönemi Önlisans Dersleri
ÇGE203 Oyun ve Oyun Materyalleri
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları

ÇGE101 Okul Öncesi Çocuk Gelişimi I

2009-2010 Bahar Dönemi Lisans Dersleri
EDB218 Çocuk Edebiyatı
OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması II

OKÖ417 Araştırma Projesi II

THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları
2009-2010 Bahar Dönemi Önlisans Dersleri
ÇGE102 Okul Öncesi Çocuk Gelişimi II

ÇGE214 Seminer

EDB202 Çocuk Edebiyatı

2010-2011 Güz Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ417 Araştırma Projesi I

MAT335 Matematik Eğitimi

OKÖ213 Okul Deneyimi

OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması
2010-2011 Güz Dönemi Önlisans Dersleri

ÇGE105 Eğitimde Drama

ÇGE203 Oyun ve Oyun Materyalleri
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları

2010-2011 Bahar  Dönemi Lisans Dersleri

EDB218 Çocuk Edebiyatı
OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması II

OKÖ417 Araştırma Projesi II

THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları

2011-2012 Güz Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ417 Araştırma Projesi I

MAT335 Matematik Eğitimi

OKÖ213 Okul Deneyimi

OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması I

2011-2012 Güz Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

OKÖ 507 Okulöncesi Eğitimde Fen ve Matematik Çalışmaları

2011-2012 Bahar Dönemi Lisans Dersleri

EDB 218 Çocuk Edebiyatı
OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması II

OKÖ417 Araştırma Projesi II

THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları

OKÖ212 Drama

2012-2013 Güz Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

OKÖ 790 Tez

OKÖ701 Uzmanlık Alan Dersi

2012-2013 Bahar Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması II

OKÖ417 Araştırma Projesi II

THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları

OKÖ212 Drama

2012-2013 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

OKÖ 790 Tez

OKÖ701 Uzmanlık Alan Dersi

OKÖ599 Seminer

2013-2014 Güz Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ417 Araştırma Projesi I

MAT335 Matematik Eğitimi

OKÖ213 Okul Deneyimi

OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması I

2013-2014 Güz Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

OKÖ511Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik Araştırmaları

2014-2015 Güz Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ419 Öğretmenlik Uygulaması I

OKÖ417 Araştırma Projesi I

MAT335 Matematik Eğitimi

OKÖ213 Okul Deneyimi

PDF720 Özel Öğretim Yöntemleri

PDF710 Öğretmenlik Uygulaması

2014-2015 Güz Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

UIÖ701 Uzmanlık Alan Dersi

OKÖ790 Tez

OKÖ511 Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik Araştırmaları

2014-2015 Bahar Dönemi Lisans Dersleri

 

ÇGE105 Eğitimde Drama

OKÖ420 Öğretmenlik Uygulaması II

OKÖ418 Araştırma Projesi II

THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları

OKÖ212 Drama

EDB218 Çocuk Edebiyatı

PDF720 Özel Öğretim Yöntemleri

PDF710 Öğretmenlik Uygulaması

2014-2015 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

UIÖ702 Uzmanlık Alan Dersi

OKÖ790 Tez

OKÖ502 Dünyada ve Türkiye’de Okulöncesi Eğitim

2015-2016 Güz Dönemi Lisans Dersleri

PDF720 Özel Öğretim Yöntemleri

PDF710 Öğretmenlik Uygulaması

OKÖ790 Tez

OKÖ419 Öğretmenlik Uygulaması I

OKÖ417 Araştırma Projesi I

OKÖ213 Okul Deneyimi

EDB218 Çocuk Edebiyatı

2015-2016 Güz Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

OKÖ511 Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik Araştırmaları

OKÖ790 Tez

2015-2016 Bahar Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ420 Öğretmenlik Uygulaması II

OKÖ418 Araştırma Projesi II

THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları

MAT335 Matematik Eğitimi

OKÖ212 Drama

2015-2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

UIÖ702 Uzmanlık Alan Dersi

OKÖ790 Tez

OKÖ502 Dünyada ve Türkiye’de Okulöncesi Eğitim

2016-2017 Güz Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ109 Okul Öncesi Eğitime Giriş

OKÖ419 Öğretmenlik Uygulaması I

OKÖ417 Araştırma Projesi I

2016-2017 Güz Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

OKÖ790 Tez

UIÖ701 Uzmanlık Alan Dersi

OKÖ599 Seminer

OKÖ511 Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik Araştırmaları

2016-2017 Bahar Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ420 Öğretmenlik Uygulaması II

OKÖ418 Araştırma Projesi II

THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları

MAT335 Matematik Eğitimi

2016-2017 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

UIÖ702 Uzmanlık Alan Dersi

OKÖ790 Tez

OKÖ599 Seminer

OKÖ502 Dünyada ve Türkiye’de Okulöncesi Eğitim

2017-2018 Güz Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ219 Mikro Öğretim

OKÖ213 Okul Deneyimi

EDB218 Çocuk Edebiyatı

OKÖ109 Okul Öncesi Eğitime Giriş

ÖEÖ103 Çocuk Gelişimi

OKÖ419 Öğretmenlik Uygulaması I

OKÖ417 Araştırma Projesi I

 

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2016, Editör

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Alan Editörü

Eğitim ve Bilim Dergisi, 2014, Hakem

Eğitim ve Bilim Dergisi, 2015, Hakem

Journal of Teacher Education & Educators/Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 2013, Hakem

Anadolu Jounal of Educational Sciences International, 2013, Hakem

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012, Hakem

Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012, Hakem

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 2013, Hakem

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 2015, Hakem

Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik, Editör, Eğiten Yayınevi

Çocuk Edebiyatı ve Drama, Kitap, Eş Editör, Açık öğretim Fakültesi Yayınları

Çocuk ve Drama, Kitap, Editör, Açık öğretim Fakültesi Yayınları

Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları, Kitap, Editör, Açık öğretim Fakültesi Yayınları

TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (SSCI C Grubu) N. Aral, G. Baran, F. Gürsoy, A. Köksal Akyol, A. Bütün Ayhan, M. Yıldız Bıçakçı, S. Erdoğan  “The Effects Of Parent Education Programs On The Development Of Children Aged Between 60 and 72 Months”, Social Behavior And Personality, 39 (2),  241-250 (2011

Atıf Alan Yayın: Erdoğan, S., & Baran, G. (2009). A study on the effect of mathematics teaching provided through drama on the mathematics ability of six-year old children. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(1), 79-85.

Kerekes, J. (2010). The King’s Carpet: Drama Play in Teacher Education. International Journal of Instruction, 3(1), 39-60.

Şengün, Y., & İskenderoğlua, T. (2010). A review of creative drama studies in math education: aim, data collection, data analyses, sample and conclusions of studies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1214-1219.

Griffiths, G., & Kaye, D. (2010). Making a Drama Out of a Crisis: Using Theatrical Scenes in an Adult Numeracy Classroom. Maths At Work–Mathematics in a Changing World, 48.

Sweeting, K. (2011) Early years teacher’s attitudes towards mathematics. Masters of education thesis, Centre for Learning Innovation (EarlyChildhood) Queensland University.

Cole, M. W. (2012). Effectiveness of Peer-mediated Learning for English Language Learners: A Meta-analysis (Doctoral dissertation, Vanderbilt University).

Pearce, G., & Hardiman, N. (2012). Teaching undergraduate marketing students using ‘hot seating through puppetry’: an exploratory study. Innovations in Education and Teaching International, 49(4), 437-447.

Soydan, S., & Quadır, S. E. (2013). Observation of the effectiveness of drama method in helping to acquire the addition-subtraction skills by children at preschool phase. Educational Research and Reviews, 8(18), 1689-1697.

Atıf Alan Yayın: Erdoğan, S. (2006). Altı yaş grubu çocuklarında drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Can Yaşar, M., & Aral N. (2011). Türkiye’de Okul Öncesinde Drama Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 1(22), 70-90.

Sezer, T., Güral, M., Güven, G., & Azkeskin, L. K. E. (2013). Investıgatıon of Number and Operatıons Skılls of Chıldren Attendıng Preschool Educatıon. Journal of Educatıonal and Instructıonal Studıes In The World, 3(1)15-21.

Akköse, E. E. (2008). Okulöncesi Eğitimi Fen Etkinliklerinde Doğa Olaylarının Neden Sonuç İlişkilerini Belirlemede Yaratıcı Dramanın Etkililiği. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

Soydan, S., & Quadır, S. E. (2013). Observation of the effectiveness of drama method in helping to acquire the addition-subtraction skills by children at preschool phase. Educational Research and Reviews, 8(18), 1689-1697.

Atıf Alan Yayın: Baran, G., Erdogan, S., & Çakmak, A. (2011). A study on the relationship between six-year-old children’s creativity and mathematical ability. International Education Studies, 4(1), p105.

Schmidt, A. L. (2011). Creativity in science: Tensions between perception and practice. Creative Education, 2(5), 435-445.

Kattou, M., Kontoyianni, K., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2013). Connecting mathematical creativity to mathematical ability. ZDM, 1-15.

Tabach, M., & Friedlander, A. (2013). School mathematics and creativity at the elementary and middle-grade levels: how are they related?. ZDM, 1-12.

Sagone, E., & Caroli, M. E. D. (2013). The Influence of Creative Personality Factors on Interpersonal Adjustment in Adolescents: What’s the Relationship?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 82, 131-136.

Atıf Alan Yayın: Erdogan, S., & Baran, G. (2008). A Study on the Opinions of Parents Regarding Television Watching Habits of Their Children in the Four-Six Age Group. Soc. Sci, 3, 245-248.

İvrendi, A., & Özdemir, A. A. (2010). Mothers’ evaluation of cartoons’ influence on early childhood children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2561-2566.

Atıf Alan Yayın: Baran, G., & Erdogan, S. (2007). A Research on the Perspective Taking Skill and the Social Behaviour of Six-Year-Old Girls and Boys. Pak. J. Soc. Sci, 4(2), 236-239.

Gülay Ogelman, H., Seçer, Z., & Önder, A. (2013). Analyzing Perspective Taking Skills of 5-to 6-Year-Old Preschool Children in Relation to Their Self-Perception and Gender. Journal of Research in Childhood Education, 27

Eserler

Baran, G. ve Erdoğan, S. (2007). “A Research on the Perspective Taking Skill and the Social Behaviour of Six-Year-Old Girls and Boys”, Pakistan Journal of Social Sciences, 4(2),236-239.          

Baran, G. ve Erdoğan, S. (2007). “Children’s Games in Turkish Culture”, Journal of Qafqaz University, 20,112-117.

Erdoğan, S. ve Baran, G. (2008). “A Study on  The Opinions of Parents Regarding Television Watching Habits of Their Children in The Four-Six Age Group”, The Social Sciences, 3 (3), 245-248.

Erdoğan, S. ve Baran, G. (2009).  “A Study on the Effect of Mathematics Teaching Provided Through Drama on the Mathematics Ability of Six-Year-Old Children”, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5 (1), 79-85.

Aral,N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Bütün Ayhan, A., Yıldız Bıçakçı, M. ve Erdoğan, S.   (2011). “The Effects Of Parent Education Programs On The Development Of Children Aged Between 60 and 72 Months”, Social Behavior And Personality, 39(2), 241-250.

Baran, G., Erdoğan, S. ve Çakmak, A. (2011). “The Study Of Relationship Between Creativity And Mathematical Skills Among Children In 6-Year-Old Age Group”, International Education Studies,  4(1),105-111.

Erdoğan, S. ve Purutçuoğlu, E.  (2015) “Okul Öncesi Öğretmenliği Programı ile Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi.” Eğitim Bilimleri Dergisi,42(42), 223., Doi: 10.15285/ebd.46461 (Yayın No: 2161484).

Erdoğan S.,Yıldırım A.,Parpucu N., ve Ülkü B. Ü. (2017).  Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen Destek Programının Uygulamaya Yansıması.  Hacettepe University Journal of Education, 32(2), 494-512., Doi: 10.16986/HUJE.2016016671

Genç-Kumtepe, E., Kaya, S.,  Erdoğan, S., Alan, Ü. ve Kumtepe, A. (2017). “Early Chıldhood Scıence Educatıon Trends In Turkey: Where From? Where To?”. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 3(2), 398-411.           

Parpucu N., ve Erdoğan S. (2017).  Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf uygulamalarında matematik dilini kullanma sıklıkları ile pedagojik matematik içerik bilgileri arasındaki ilişki.  Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(1), 19-32., Doi: 10.24130/eccd.jecs.19672017118

Erdoğan, S., Parpucu, N., Boz, M . (2017). Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi. İlköğretim Online, 16 (4), 0-0. http://dergipark.gov.tr/ilkonline/issue/31371/342991

Erdoğan, S, Genç –Kumtepe, E., Ören, M., Alan, Ü., Parpucu, N., Erbil-Kaya, Ö. M., Yıldırım, A., Ülkü, B. Ü. (2017) Uzaktan Okul Öncesi Öğretmen Destek Programı: Öğrenme Merkezleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 515-542., DOI: 10.21764/maeuefd.307366

Alan, Ü, Erdoğan, S. (2018) Of Course Scientists Haven’t Seen Dinosaurs on the Beach: Turkish Kindergartners’ Developing Understanding of the Nature of Science Through Explicit–Reflective Instruction. Early Childhood Education Journal, https://doi.org/10.1007/s10643-018-0892-z

Boz, M, Uludağ, G, Erdoğan, S. (2020). The Effect of The Manipulative Materials on The Early Mathematical Skills. Bartın University Journal of Faculty of Education, 9 (3), 492-500. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/57134/620085

Erdoğan, S., Haktanır, G., Köksal Akyol, A. ve Çakır İlhan, A. “Oyun Oynamak İstediğim Yer-Altı Yaşındaki Çocukların Resimleri Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği,” OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, s. 285-299, Kuşadası, 2003.

Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Erdoğan, S., Bütün Ayhan, A., Aydoğan, Y. ve Yıldız Bıçakçı, M. “Alt ve Üst Sosyo- Ekonomik Düzeydeki Çocukların İstismar Edilme Durumları ile Benlik Kavramlarının İncelenmesi,”. 1. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, 315-325, Ankara, 2006.

Erdoğan, S. ve Baran, G.  “Use of Drama Method in Development of Mathematics Skills in the  Pre-School Period”, I. International Conference on Affective Education in Action, 206-217, Adana, 2007.

Deniz Kan, Ü., Erdoğan, S. ve Kan, A. “Okul Öncesi Öğretmenliği Programında Öğrenim Gören Kız ve Erkek Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Becerilerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi,” Proceedings of International Conference on Educational Sciences, 1085-1088, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2008.

Bulut Pedük, Ş. ve Erdoğan, S. “Drama and Simple Drama Activities in Pre-School Education”, The 4th  International Conference on Advances an System Research, Zagreb, Croatia, 2010.

Aral, N., Baran, B., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Erdoğan, S. Bütün Ayhan, A., Aydoğan, Y. ve Yıldız Bıçakçı, M. “Analysis of Abuse of Children Aged Between 9-11 and Their Self-Concepts”, International Perspectives on Education and Training, ed. J.K. Richards, ISBN: 960-6672-03-4-, 87-96, Hardback, Athens, 2006.

Baran, G., Erdoğan, S., Yıldırım, R. ve  Erten, S. “A Study on Preschool Educators’ Application about Math Activities in Kindergartens”, Research on Education, ed. M.S.Giannakaki, G.T. Papanikos, Y.Pozios, J.K.Richards, ISBN: 960-6672-09-3-, 117-125, Hardback, Athens, 2006.

Erdoğan, S., Baran, G. ve Bütün Ayhan, A. “Investigation of Mathematical Abilities of Six Years Old Kindergarten Children Based on Some Variables”, Change and Challenge in Education, ed.   L.S.Woodcock, ISBN: 978-960-6672-35-4-, 59-69, Hardback, Athens, 2008.

Genç Kumtepe, E., Erdoğan, S., Ören, M., Alan, Ü. ve Özarda, M. G. (2014). Lessons Learned From The Project: Curious Teachers For Curious Kids: Science In Early Childhood. In Mustafa Yasar, Ozkan Ozgun & Jeanne Galbraith (Eds.) Contemporary Perspectives and Research On Early Childhood Education: An Introduction. Cambridge Scholars Publishing, 2014

Baran, G. ve Çimen, S. (1999). “Okulöncesi Eğitimde Analoji”, Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 64,18-21.

Çimen, S. ve Baran, G. (2001). “Anaokuluna Devam Eden Beş-Altı Yaş Çocuklarında Psiko-Sosyal Gelişimin İncelenmesi”, Çağdaş Eğitim Dergisi, 26 (280), 36-44.

Çimen Erdoğan, S. ve Alisinanoğlu, F. (2002). “Çocuk Yuvalarında Kalan ve Ailesiyle Birlikte Yaşayan On Yaş Çocuklarının Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1-2), 31-38.

Çimen Erdoğan, S. ve Baran, G. (2003). “Erken Çocukluk Döneminde Matematik”, Eğitim ve Bilim Dergisi, 28(130), 32-40.

Erdoğan, S. ve Baran, G. (2006). “Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)’ün 60-72 Aylar Arasında Olan Çocuklar için Uyarlama Çalışması”, Çağdaş Eğitim Dergisi, 31(332), 32-38.

 Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Bütün Ayhan,  A., Erdoğan, S. Yıldız Bıçakçı, M. (2008). “Brigance Erken Gelişim Envanteri II’nin Altı Yaş Türk Çocukları İçin Uyarlama Çalışması”, Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(353), 4-12.

Çimen, S. ve Baran, G. “Fen Kavramlarının Öğretiminde Analojinin Kullanımı ve Öğretmenin Rolü”, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu,17-23, Çanakkale, 2000.

 Alisinanoğlu, F. ve Çimen, S. (2000). “Boşanmış ve Tam Ailelere Sahip Olan 9-11 Yaş Çocukların Davranış Problemleri”, İstanbul Valiliği Birinci Çocuk Kurultayı, 339-348, İstanbul.

Çimen, S. (2001). “Anoloji (Benzetişim) İle Oyunlaştırma”, Türkiye İkinci Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, 89-96, Ankara.

Çimen Erdoğan, S. ve Bütün Ayhan, A. (2003). “Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi ve Bir Yöntem Olarak Drama”, Türkiye Beşinci Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri, 93-98, Ankara.

ÖZETİ YAYINLANAN ULUSLARARASI BİLDİRİLER

Çimen Erdoğan, S. ve Baran, G. (2002). “Erken Çocukluk Döneminde Matematik”, Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul.

Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Akyol-Köksal, A.,  Yıldız Bıçakçı, M., Bütün-Ayhan, A. ve Erdoğan, S. (2006).“Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Anne Babaların Aile Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi, 3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi, İstanbul.

Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Bütün Ayhan, A., Erdoğan, S. ve Yıldız Bıçakçı, M. (2008). “Brigance Erken Gelişim Envanteri II’nin Altı Yaş Türk Çocukları İçin Uyarlama Çalışması”, 2. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul.

Erdoğan, S. ve Baran, G. (2008). “A Study on the Effect of Mathematics Teaching Provided Through Drama on the Mathematics Ability of Six-Year-Old Children”, International Conference on Education, Economy and Society, Paris, France.

Baran, G., Erdoğan, S. ve Çakmak, A. (2009).The Study Of Relationship Between Creativity And Mathematical Skills Among Children In 6-Year-Old Age Group”, International Conference sponsored by the European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP), Quality of Life in Child and Adolescent Mental Health, Budapest, Hungary.

Erdoğan, S., Kumtepe, A. T., Genç Kumtepe, E. ve Alan, Ü.  (2013). “Okul Öncesi Matematik Eğitimi Araştırmalarının İncelenmesi: Türkiye’den Yansımalar”, ISNITE 2013New Issues in Teacher Education International Symposium, Ankara.

Erdoğan, S. ve Purutçuoğlu, E.  (2013). “Okulöncesi eğitimi ve Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Problem Tanıma Becerilerinin İncelenmesi” ISNITE 2013New Issues in Teacher Education International Symposium, Ankara. 

Genç Kumtepe, E., Kumtepe, A. T., Erdoğan, S. ve Alan, Ü. (2013). “A review of research on early childhood science education: Reflections from Turkey, Okul Öncesi Fen Eğitimi Araştırmalarının Bir İncelemesi: Türkiye’den Yansımalar” European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul.

Ceran, A., Baran, G. ve Erdoğan, S. (2013). “Effect of Montessori education on 60-72 months children’ mathematics skills”. European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul.

Parpucu, N., Erdoğan, S.,Yalçın, V. (2014).  The Relationship between Mathematical Content Knowledge of Preschool Teachers and their Classroom Practices.  International Conference on New Horizons in Education. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1788263)

Erdoğan, S.,Yanık H.B.,Kumtepe A.T.,Giren S.,Yıldırım A.,Yağan Güder S.,Alan Ü.,Karademir A.,Parpucu N.,Yalçın V. (2014).  Anadolu Okulöncesi Matematik Ölçeğinin Geliştirilmesi  Anomat.  I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1788201)

Erdoğan,S.,Genç-Kumtepe, E., Ören M., Erbil Kaya Ö. M.,Yıldırım A., Alan Ü., Parpucu N., Ülkü Ü.B. (2015). Uzaktan Eğitim Okul Öncesi Öğretmen Destek Programının Geliştirilmesi.  4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1788074)

Erdoğan, S., Parpucu N. ve Boz M. (2016).  Sayı ve İşlemler İle İlgili Öğrenme Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Matematik Becerisine Etkisi.  Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Erdoğan, S, Kuru Turaşli N.,Tomris G.,Parpucu N. ve Ülkü B. Ü. (2017).  Awareness of Early Childhood Period Workshop in Turkey:Current Status, Conclusions and Recommendations.  69th OMEP World Assembly and International Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3541862)

Erdoğan, S. ve Haktanır, G. (2017). Okul Öncesi Öğretmenleri için e-Mentörlük Temelli Eğitim (e-MENTE: OÖÖ). 69th OMEP World Assembly and International Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Yılmaz-Bursa, G. ve Erdoğan, S. (2017). Okul Öncesi Öğretemen Adaylarının Piaget’nin Bilişsel Testleri Konusundaki Görüşleri. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, (Özet Bildiri / Sözlü Sunum), Gazi Üniversitesi, Ankara/ Türkiye.

Erdoğan, S., Oğuz, T. ve  Sinoğlu-Günden, T. (2017). Öğretmen Adaylarının Gözüyle: Okul Öncesi Eğitime Giriş Dersi. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, (Özet Bildiri / Sözlü Sunum), Gazi Üniversitesi, Ankara/ Türkiye.

Sinoğlu-Günden, T. ve Erdoğan, S. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Problem Davranışa İlşkin Görüşler. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, (Özet Bildiri / Sözlü Sunum), Gazi Üniversitesi, Ankara/ Türkiye.

Sinoğlu-Günden, T. ve Erdoğan, S. (2017). Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları: Japonya Örneği. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, (Özet Bildiri / Sözlü Sunum), Gazi Üniversitesi, Ankara/ Türkiye.

Erdoğan S., Haktanır, G. ve  Parpucu N. (2017). Okul Öncesi Öğretmenleri için e-Mentörlük Temelli Eğitim (e-MENTE: OÖÖ) Programının ÖğretmenGelişimleri Üzerindeki Etkisi. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi,(Özet Bildiri / Sözlü Sunum), Gazi Üniversitesi, Ankara/ Türkiye.

 

ÖZETİ YAYINLANAN ULUSAL BİLDİRİLER

Baran, G., Erdoğan, S. Alhan, İ. ve Görür, E. E. “Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Altı Yaş Çocuklarının Bakış Açısı Alma Becerilerinin Karşılaştırılması”, 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, 2006.

 Erdoğan, S. “Altı Yaş Grubu Çocukların Bakış Açısı Alma Becerileri ile Matematik Becerilerinin Karşılaştırılması”, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, 2009.

 

YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR

 Aral, N., Baran, G., Bulut, S. ve  Çimen, S.  (2000). “Çocuk Gelişimi 1”, Ya-Pa Yayın Paz. San.ve Tic. A.Ş. Turan Ofset, İstanbul.

Aral, N., Baran, G., Bulut, S. ve Çimen, S. (2000). “Çocuk Gelişimi 2”, Ya-Pa Yayın Paz. San.ve Tic. A.Ş. Turan Ofset, İstanbul.

Aral, N., Baran, G., Bulut, S. ve Çimen, S.  (2000). “Eğitimde Drama”, Ya-Pa Yayın Paz. San.ve Tic. A.Ş. Turan Ofset, İstanbul.

Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Kandır, A., Bulut Pedük, Ş., Erdoğan, S. ve CanYaşar, M. (2002). “Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğrencileri İçin Soru Bankası”, Turan Ofset, İstanbul.

Erdoğan, S. (2008). “Drama ile Matematik Etkinlikleri”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Erdoğan, S. (2011). “Topluma Hizmet Uygulamaları”. (Editör), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

 

YAZILAN BÖLÜMLÜ ULUSAL KİTAPLAR

 Çimen, S. “Okulöncesi Eğitimde Analoji (Benzetme) Tekniğinin Kullanılması”, Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Anaokulu/Ana Sınıfı Öğretmeni El Kitabı, Ya-Pa Yayın Paz. San. ve Tic. A.Ş.Turan Ofset, 125-144, İstanbul, 2001.

 Erdoğan, S. “Okulöncesi Eğitimde Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları”, İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları, Editör: Şefik Yaşar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No: 964, 109-122, Eskişehir, 2009.

 Erdoğan, S.  “Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi” , Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, Editör: Yeşim Fazlıoğlu, Kriter Yayınları,  369-390, İstanbul, Eylül 2009.

 Erdoğan, S. “Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi” , Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, Editör: Yeşim Fazlıoğlu, Kriter Yayınları,  391-404, İstanbul, Eylül 2009.

Erdoğan, S. “Erken Çocukluk Döneminde Kurum Çeşitleri”, Erken Çocukluk Eğitimi, Editör: İbrahim H. Diken, Pegem Akademi Yayınları,  362-371, Ankara, Ekim 2010.

Erdoğan, S. “Okul Öncesi Dönemde Matematik Programı”, Okul Öncesi Matematik Eğitimi, Editör: Berrin Akman, Pegem Akademi Yayınları,  172-186, Ankara, Ekim 2010.

Bulut Peduk, Ş. ve Erdoğan, S. (2011). “Okul Öncesinde Drama”, İlköğretimde Drama, Editör: Aysel Köksal Akyol, Kriter Yayınları,  164-181, İstanbul.

Erdoğan, S. (2012). “Okulöncesi Matematik Öğretiminde Başlıca Kuram, Yaklaşım ve Öğretim Yöntemleri ”, Okulöncesinde Matematik Eğitimi, Editör: Aynur Özdaş, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 101-120, Eskişehir.

Erdoğan, S. (2012). “Okulöncesi Fen Öğretiminde Başlıca Kuram, Yaklaşım ve Öğretim Yöntemleri”, Okulöncesinde Fen Eğitimi, Editör: Aynur Özdaş, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 159-175, Eskişehir.

 Erdoğan, S. (2013). “Okulöncesinde Eğitim Materyallerinin Seçimi ve Kullanımı”, Özel Öğretim Yöntemleri-II, Editör: Arzu Arıkan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları,98-118, Eskişehir.

Giren, S. ve Erdoğan, S. (2014). “Okul öncesi Dönemde Uzamsal Düşünme ve Geometri”, İlkay Ulutaş (Ed.), Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim-Okulöncesinde Matematik Eğitimi, 6. Bölüm, Hedef CS Yayıncılık. Ekim 2014. Ankara.

Bulut-Peduk, Ş. & Erdoğan, S. (2014). “Okulöncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinin Planlanması”, (Aysel Köksal Akyol (Ed.), Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim-Okulöncesi Eğitimde Drama, 7. Bölüm, Hedef CS Yayıncılık. Ekim 2014. Ankara.

 

HAKEMLİ OLMAYAN ULUSAL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Erdoğan, S. (2003).Cinsel Kimlik Gelişimi ve Yetersiz Cinsel Eğitimin Sonuçları”, Oluşum Dergisi, 7 (22), 5-7.

 

ULUSLARARASI KONGRELERDE YAPILAN ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Erdoğan, S. “Drama ile Matematik Atölyesi”, İstanbul Çocuk ve İletişim Günleri, 5. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, Çocuk Filmleri Festivali, Çocuk, Yöntem Araştırma ve Etik, İstanbul,  2008.

 Erdoğan, S.  “Drama ile Matematik Atölyesi”, İstanbul Çocuk ve İletişim Günleri, 6. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, Çocuk Filmleri Festivali, Sınırlar-Çocuklar ve Ötesi, İstanbul,  2009.

 

YAYINLANMIŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Bütün Ayhan, A., Yıldız-Bıçakçı, M. ve Erdoğan, S. (2009).Okul Öncesi Dönemde Aile Eğitimi, Ankara.

 

KİTAP TANITIMI

Erdoğan, S.  2013. Organik Çocuklar 1, Nesne Psikoloji Dergisi, 1; 7577.

Okulöncesi Eğitim Günleri,  18 Nisan 2014, Eskişehir, Etkinlik Düzenleme Başkanı

Okulöncesi Eğitim Günleri Atölye Çalışmaları,  17 Nisan 2015, Eskişehir, Etkinlik Düzenleme Başkanı

TR0801.06 Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, Bilişsel Gelişim Uzmanı ve Okul Öncesi Eğitim Program Komisyonu Üyesi

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları arası Proje Yarışması İl
Değerlendirme Kurulu Jüri Üyesi
, 1-3 Mart,  2010, Eskişehir. 

“Kibritçi Kız Müzikali”,  Çocuk Oyununun Pedagojik İncelenmesi,  Bilimsel Danışman, 2013.

“Çirkin Ördek Yavrusu Müzikali”,  Çocuk Oyununun Pedagojik İncelenmesi,  Bilimsel Danışman, 2011.

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 29 Haziran-3 Temmuz 2009 tarihleri arasında Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenen “Çocuklarla İletişim Yöntemleri”  konulu seminer.

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 25 Temmuz-29 Temmuz 2011 tarihleri arasında Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenen “Aktif Öğrenme Yöntemleri”  konulu seminer.

Eskişehir Valiliği, Vali Bahaddin Güney Anaokulunda Anne-Baba Eğitimine Yönelik “Çocuklarda Görülen Davranış Problemleri” konulu seminer.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Programı kapsamında  “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” semineri

Ankara Sincan Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Keçiören Ufuktepe İlköğretim Okulu Ana Baba Eğitim Programları kapsamında “Okul Öncesi Dönemi Çocuklarda Görülen Davranış Problemleri” konulu seminer.

Garanti Bankası Öğretmen Akademisi Vakfı Öğrenen Lider Öğretmen Projesi, Sınıf Yönetimi-Ölçme ve Değerlendirme-Etkili İletişim konulu eğitimler

Üstün Zekalılar Estitüsü, Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3) Eğitimcilerin Eğitimi 2013

Hacettepe Üniversitesi Üstün Zekalılar Estitüsü, Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3) Eğitimcilerin Eğitimi 2014

Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile “Okul Öncesi Çocuk Bölümü”nün kuruluşunda gönüllü olarak yer alma.

Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi, Drama Liderliği ve Yaratıcı Drama Kursu, 2000

Anadolu Üniversitesi Akademik Gelişim Birimi tarafından düzenlenen FABE Danışmanlık “Proje Yönetimi” eğitimi, 2010

Anadolu Üniversitesi Akademik Gelişim Birimi tarafından düzenlenen “Nitel Araştırma Günleri” Eğitimi, 2011

Anadolu Üniversitesi Akademik Gelişim Birimi tarafından düzenlenen “Eylem Araştırması” Eğitimi, 2011

Anadolu Üniversitesi Akademik Gelişim Birimi tarafından düzenlenen “TÜBİTAK Proje Yazım” Eğitimi, 2011