Türker Sezer

Dr. Türker SEZER

Asıl Üye
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Gölköy Kampüsü, BOLU

DereceBölüm/Program

Doktora

2009

14 Ocak 2015

Marmara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Okul Öncesi Eğitimi (Dr)

 

Tez adı: Erken geometri beceri testinin geliştirilmesi ve çocukların geometri becerilerinin incelenmesi (2015) Tez Danışmanı:(YILDIZ GÜVEN)

Yüksek Lisans

2005

23 Temmuz 2008

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)

 

 

Tez adı: Okul öncesi eğitimi alan beş yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada drama yönteminin etkisinin incelenmesi (2008) Tez Danışmanı:(DUYGU SANİYE ÖZTÜRK, ZÜLBİYE TOLUK UÇAR)

 

Lisans

1999

16 Haziran 2003

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

 

 

 

 

Ankara’da Üniversite Anaokullarına Devam Eden Beş-Altı Yaş Çocuklarının Psiko-Sosyal Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi, Doç. Dr. Gülen BARAN

Altı Yaş Grubu Çocuklarına Drama Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Matematik Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi, Doç. Dr. Gülen BARAN
Arş. Gör.Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı1998-1999
Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu

(Çocuk Gelişimi Bölümü) ( 35. Md. Kapsamında görevlendirme)

1999-2007
Dr. Arş. Gör.Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı2007-2007
Yar. Doç. Dr.Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı2007-2011
Doç. Dr.Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı2011-…….

Duygu Erkut 2016 “Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Sanat Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri”

Ümran Alan 2014 “Okulöncesi Dönem Çocuklarının Bilimin Doğasına İlişkin Anlayışlarının İncelenmesi”

Okul Öncesi Dönemde Anne Baba Eğitimi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Araştırmacısı, 2006.

Ebeveynlerinden Biri Ceza Evinde Olan Dezavantajlı Çocuklara Yönelik Okul Öncesi Eğitim Kurumu Kurulması, Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Avrupa Birliği Projesi, Proje Danışmanı, 2010.

Meraklı Minikler” için “Meraklı Öğretmenler”: Okulöncesinde Fen Bilimi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı: 4004 Kodlu Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları, Proje Araştırmacısı, 2011.

Okulöncesi Dönem Çocuklarının Bilimin Doğasına İlişkin Anlayışlarının İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü, 2013.

Anadolu Okulöncesi Matematik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Uygulanması, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü, 2013.

Uzaktan Eğitim Okulöncesi Öğretmen Destek Programı Geliştirme Süreci, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü, 2015.

MEB 2013 Okulöncesi Eğitim Program Ögelerine Yönelik Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü, 2017.

Okul Öncesi Öğretmenleri için e-Mentörlük Temelli Eğitim (e-MENTE: OÖÖ),1001 kodlu TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje Yürütücüsü, 2017.

Müdür Yardımcısı,  Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Meslek Yüksekokulu, 2008-2011

Anabilim Dalı Başkanı,  Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi, 2012-…

2007-2008 Güz Dönemi Lisans Dersleri
EDB307 Çocuk Edebiyatı I
OKÖ203 Okul Öncesi Matematik Öğretimi
OKÖ211 Okulöncesi Kaynak Geliştirme ve Çevre Tasarımı
2007-2008 Bahar Dönemi Lisans Dersleri
EDB218 Çocuk Edebiyatı
OKÖ308 Okul Deneyimi II
OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması
2008-2009 Güz Dönemi Lisans Dersleri
OKÖ417 Araştırma Projesi I

MAT335 Matematik Eğitimi

OKÖ213 Okul Deneyimi

OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması
2008-2009 Güz Dönemi Önlisans Dersleri
ÇGE101 Okul Öncesi Çocuk Gelişimi I

2008-2009 Bahar Dönemi Lisans Dersleri
THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları
İSÖ306 Erken Çocukluk Eğitimi
2008-2009 Bahar Dönemi Önlisans Dersleri
ÇGE214 Seminer
2009-2010 Güz Dönemi Lisans Dersleri
OKÖ417 Araştırma Projesi I

MAT335 Matematik Eğitimi

OKÖ213 Okul Deneyimi

OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması
2009-2010 Güz Dönemi Önlisans Dersleri
ÇGE203 Oyun ve Oyun Materyalleri
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları

ÇGE101 Okul Öncesi Çocuk Gelişimi I

2009-2010 Bahar Dönemi Lisans Dersleri
EDB218 Çocuk Edebiyatı
OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması II

OKÖ417 Araştırma Projesi II

THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları
2009-2010 Bahar Dönemi Önlisans Dersleri
ÇGE102 Okul Öncesi Çocuk Gelişimi II

ÇGE214 Seminer

EDB202 Çocuk Edebiyatı

2010-2011 Güz Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ417 Araştırma Projesi I

MAT335 Matematik Eğitimi

OKÖ213 Okul Deneyimi

OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması
2010-2011 Güz Dönemi Önlisans Dersleri

ÇGE105 Eğitimde Drama

ÇGE203 Oyun ve Oyun Materyalleri
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları

2010-2011 Bahar  Dönemi Lisans Dersleri

EDB218 Çocuk Edebiyatı
OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması II

OKÖ417 Araştırma Projesi II

THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları

2011-2012 Güz Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ417 Araştırma Projesi I

MAT335 Matematik Eğitimi

OKÖ213 Okul Deneyimi

OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması I

2011-2012 Güz Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

OKÖ 507 Okulöncesi Eğitimde Fen ve Matematik Çalışmaları

2011-2012 Bahar Dönemi Lisans Dersleri

EDB 218 Çocuk Edebiyatı
OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması II

OKÖ417 Araştırma Projesi II

THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları

OKÖ212 Drama

2012-2013 Güz Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

OKÖ 790 Tez

OKÖ701 Uzmanlık Alan Dersi

2012-2013 Bahar Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması II

OKÖ417 Araştırma Projesi II

THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları

OKÖ212 Drama

2012-2013 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

OKÖ 790 Tez

OKÖ701 Uzmanlık Alan Dersi

OKÖ599 Seminer

2013-2014 Güz Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ417 Araştırma Projesi I

MAT335 Matematik Eğitimi

OKÖ213 Okul Deneyimi

OKÖ406 Öğretmenlik Uygulaması I

2013-2014 Güz Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

OKÖ511Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik Araştırmaları

2014-2015 Güz Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ419 Öğretmenlik Uygulaması I

OKÖ417 Araştırma Projesi I

MAT335 Matematik Eğitimi

OKÖ213 Okul Deneyimi

PDF720 Özel Öğretim Yöntemleri

PDF710 Öğretmenlik Uygulaması

2014-2015 Güz Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

UIÖ701 Uzmanlık Alan Dersi

OKÖ790 Tez

OKÖ511 Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik Araştırmaları

2014-2015 Bahar Dönemi Lisans Dersleri

 

ÇGE105 Eğitimde Drama

OKÖ420 Öğretmenlik Uygulaması II

OKÖ418 Araştırma Projesi II

THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları

OKÖ212 Drama

EDB218 Çocuk Edebiyatı

PDF720 Özel Öğretim Yöntemleri

PDF710 Öğretmenlik Uygulaması

2014-2015 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

UIÖ702 Uzmanlık Alan Dersi

OKÖ790 Tez

OKÖ502 Dünyada ve Türkiye’de Okulöncesi Eğitim

2015-2016 Güz Dönemi Lisans Dersleri

PDF720 Özel Öğretim Yöntemleri

PDF710 Öğretmenlik Uygulaması

OKÖ790 Tez

OKÖ419 Öğretmenlik Uygulaması I

OKÖ417 Araştırma Projesi I

OKÖ213 Okul Deneyimi

EDB218 Çocuk Edebiyatı

2015-2016 Güz Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

OKÖ511 Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik Araştırmaları

OKÖ790 Tez

2015-2016 Bahar Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ420 Öğretmenlik Uygulaması II

OKÖ418 Araştırma Projesi II

THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları

MAT335 Matematik Eğitimi

OKÖ212 Drama

2015-2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

UIÖ702 Uzmanlık Alan Dersi

OKÖ790 Tez

OKÖ502 Dünyada ve Türkiye’de Okulöncesi Eğitim

2016-2017 Güz Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ109 Okul Öncesi Eğitime Giriş

OKÖ419 Öğretmenlik Uygulaması I

OKÖ417 Araştırma Projesi I

2016-2017 Güz Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

OKÖ790 Tez

UIÖ701 Uzmanlık Alan Dersi

OKÖ599 Seminer

OKÖ511 Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik Araştırmaları

2016-2017 Bahar Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ420 Öğretmenlik Uygulaması II

OKÖ418 Araştırma Projesi II

THU205 Topluma Hizmet Uygulamaları

MAT335 Matematik Eğitimi

2016-2017 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Dersleri

UIÖ702 Uzmanlık Alan Dersi

OKÖ790 Tez

OKÖ599 Seminer

OKÖ502 Dünyada ve Türkiye’de Okulöncesi Eğitim

2017-2018 Güz Dönemi Lisans Dersleri

OKÖ219 Mikro Öğretim

OKÖ213 Okul Deneyimi

EDB218 Çocuk Edebiyatı

OKÖ109 Okul Öncesi Eğitime Giriş

ÖEÖ103 Çocuk Gelişimi

OKÖ419 Öğretmenlik Uygulaması I

OKÖ417 Araştırma Projesi I

 

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2016, Editör

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Alan Editörü

Eğitim ve Bilim Dergisi, 2014, Hakem

Eğitim ve Bilim Dergisi, 2015, Hakem

Journal of Teacher Education & Educators/Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 2013, Hakem

Anadolu Jounal of Educational Sciences International, 2013, Hakem

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012, Hakem

Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012, Hakem

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 2013, Hakem

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 2015, Hakem

Erken Çocukluk Eğitiminde Matematik, Editör, Eğiten Yayınevi

Çocuk Edebiyatı ve Drama, Kitap, Eş Editör, Açık öğretim Fakültesi Yayınları

Çocuk ve Drama, Kitap, Editör, Açık öğretim Fakültesi Yayınları

Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları, Kitap, Editör, Açık öğretim Fakültesi Yayınları

TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (SSCI C Grubu) N. Aral, G. Baran, F. Gürsoy, A. Köksal Akyol, A. Bütün Ayhan, M. Yıldız Bıçakçı, S. Erdoğan  “The Effects Of Parent Education Programs On The Development Of Children Aged Between 60 and 72 Months”, Social Behavior And Personality, 39 (2),  241-250 (2011

Atıf Alan Yayın: Erdoğan, S., & Baran, G. (2009). A study on the effect of mathematics teaching provided through drama on the mathematics ability of six-year old children. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(1), 79-85.

Kerekes, J. (2010). The King’s Carpet: Drama Play in Teacher Education. International Journal of Instruction, 3(1), 39-60.

Şengün, Y., & İskenderoğlua, T. (2010). A review of creative drama studies in math education: aim, data collection, data analyses, sample and conclusions of studies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1214-1219.

Griffiths, G., & Kaye, D. (2010). Making a Drama Out of a Crisis: Using Theatrical Scenes in an Adult Numeracy Classroom. Maths At Work–Mathematics in a Changing World, 48.

Sweeting, K. (2011) Early years teacher’s attitudes towards mathematics. Masters of education thesis, Centre for Learning Innovation (EarlyChildhood) Queensland University.

Cole, M. W. (2012). Effectiveness of Peer-mediated Learning for English Language Learners: A Meta-analysis (Doctoral dissertation, Vanderbilt University).

Pearce, G., & Hardiman, N. (2012). Teaching undergraduate marketing students using ‘hot seating through puppetry’: an exploratory study. Innovations in Education and Teaching International, 49(4), 437-447.

Soydan, S., & Quadır, S. E. (2013). Observation of the effectiveness of drama method in helping to acquire the addition-subtraction skills by children at preschool phase. Educational Research and Reviews, 8(18), 1689-1697.

Atıf Alan Yayın: Erdoğan, S. (2006). Altı yaş grubu çocuklarında drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Can Yaşar, M., & Aral N. (2011). Türkiye’de Okul Öncesinde Drama Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 1(22), 70-90.

Sezer, T., Güral, M., Güven, G., & Azkeskin, L. K. E. (2013). Investıgatıon of Number and Operatıons Skılls of Chıldren Attendıng Preschool Educatıon. Journal of Educatıonal and Instructıonal Studıes In The World, 3(1)15-21.

Akköse, E. E. (2008). Okulöncesi Eğitimi Fen Etkinliklerinde Doğa Olaylarının Neden Sonuç İlişkilerini Belirlemede Yaratıcı Dramanın Etkililiği. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

Soydan, S., & Quadır, S. E. (2013). Observation of the effectiveness of drama method in helping to acquire the addition-subtraction skills by children at preschool phase. Educational Research and Reviews, 8(18), 1689-1697.

Atıf Alan Yayın: Baran, G., Erdogan, S., & Çakmak, A. (2011). A study on the relationship between six-year-old children’s creativity and mathematical ability. International Education Studies, 4(1), p105.

Schmidt, A. L. (2011). Creativity in science: Tensions between perception and practice. Creative Education, 2(5), 435-445.

Kattou, M., Kontoyianni, K., Pitta-Pantazi, D., & Christou, C. (2013). Connecting mathematical creativity to mathematical ability. ZDM, 1-15.

Tabach, M., & Friedlander, A. (2013). School mathematics and creativity at the elementary and middle-grade levels: how are they related?. ZDM, 1-12.

Sagone, E., & Caroli, M. E. D. (2013). The Influence of Creative Personality Factors on Interpersonal Adjustment in Adolescents: What’s the Relationship?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 82, 131-136.

Atıf Alan Yayın: Erdogan, S., & Baran, G. (2008). A Study on the Opinions of Parents Regarding Television Watching Habits of Their Children in the Four-Six Age Group. Soc. Sci, 3, 245-248.

İvrendi, A., & Özdemir, A. A. (2010). Mothers’ evaluation of cartoons’ influence on early childhood children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2561-2566.

Atıf Alan Yayın: Baran, G., & Erdogan, S. (2007). A Research on the Perspective Taking Skill and the Social Behaviour of Six-Year-Old Girls and Boys. Pak. J. Soc. Sci, 4(2), 236-239.

Gülay Ogelman, H., Seçer, Z., & Önder, A. (2013). Analyzing Perspective Taking Skills of 5-to 6-Year-Old Preschool Children in Relation to Their Self-Perception and Gender. Journal of Research in Childhood Education, 27