70. OMEP Dünya Meclisi Toplantısı ve Konferansı Bildirgesi—