Bildiri: 71. OMEP Dünya Toplantısı, Panama, 23 Temmuz, 2019