Erken Çocukluk Dönemi Farkındalık Çalıştayı Raporu
TOOEGDErken Çocukluk Dönemi Farkındalık Çalıştayı Raporu

Erken Çocukluk Dönemi Farkındalık Çalıştayı 18-19-20 Kasım 2016 tarihlerinde Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği’nin öncülüğünde ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Özel Okul Öncesi ve Etüt Eğitim Kurumları Birliği Derneği ve Eskişehir Kent Konseyi işbirliğinde Eskişehir’de düzenlenmiştir.

Çalıştay, farklı meslek dallarında çocuk ile ilgili çalışmalar yürüten akademisyenler, öğretmenler ve sivil toplum kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın temel amacı; ülkemizde “Erken Çocukluk Dönemi”ne ilişkin temel sorunları ortaya koymak, bilimsel dayanaklar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmektir.

Bu kapsamda, katılımcılardan gelen görüşler doğrultusunda “Erken Çocukluk ve Eğitimi”, “Erken Çocukluk ve Göç”, “Erken Çocukluk ve İstismar”, “Erken Çocukluk ve Değerler” ve “Erken Çocukluk ve Toplumsal Bağlamda Aile” olmak üzere beş konu başlığı belirlenmiş ve bu başlıklarda oluşturulan gruplarda sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin getirilmesi amacıyla tartışmalar yürütülmüştür.

Çalıştay sonucunda tüm gruplarda elde edilen sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporun kitabını edinebilirsiniz.