Erken Çocukluk Dönemi Farkındalık Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
TOOEGDErken Çocukluk Dönemi Farkındalık Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

18-19-20 Kasım 2016

Erken Çocukluk Dönemi Farkındalık Çalıştayı 18-19-20 Kasım 2016 tarihlerinde Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği’nin öncülüğünde ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Özel Okul Öncesi ve Etüt Eğitim Kurumları Birliği Derneği ve Eskişehir Kent Konseyi işbirliğinde Eskişehir’de düzenlenmiştir.

Çalıştay, farklı meslek dallarında çocuk ile ilgili çalışmalar yürüten akademisyenler, öğretmenler ve sivil toplum kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın temel amacı; ülkemizde “Erken Çocukluk Dönemi”ne ilişkin temel sorunları ortaya koymak, bilimsel dayanaklar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmektir. Bu kapsamda, katılımcılardan gelen görüşler doğrultusunda “Erken Çocukluk ve Eğitimi”, “Erken Çocukluk ve Göç”, “Erken Çocukluk ve İstismar”, “Erken Çocukluk ve Değerler” ve “Erken Çocukluk ve Toplumsal Bağlamda Aile” olmak üzere beş konu başlığı belirlenmiş ve bu başlıklarda oluşturulan gruplarda sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin getirilmesi amacıyla tartışmalar yürütülmüştür. Çalıştay sonucunda tüm gruplarda elde edilen bulgular;

  1. Ülkemizde varolan yasal düzenlemelerin uygulanmasında, denetlenmesinde ve gerekli yaptırımların hayata geçirilmesinde önemli sınırlılıkların yaşandığını göstermektedir. Bu durum, yoksul ve/veya göçmen çocuklar söz konusu olduğunda daha da sınırlı bir hale gelmektedir. Çalıştay kapsamında çocukların yüksek yararını gözetecek uygulamaların hayata geçirilmesi yönünde çözüm önerileri geliştirilmiştir. Öne sürülen en temel öneri,   çocuk ile ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşların çocukların yüksek yararını gözetmek üzere işbirliği içerisinde çalışmaları gerektiği yönünde olmuştur.
  1. Öğretmen yetiştiren kurumlarda ve öğretmenlerin niteliğinde yetersizliklerin olduğu vurgulanmıştır. Öğretmen yetiştirme sisteminin ve öğretmen niteliğinin artırılması yönünde yapılacak çalışmaların sağlıklı nesillerin yetişmesi için hızlandırılması ve desteklenmesi önerilmiştir.

Çalıştay sonucunda elde edilen bulguların raporlaştırılması ve ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılması yönünde çalışmalara başlanmıştır.

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Adına, Başkan: Prof. Dr. Serap Erdoğan