Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi İndeksler

TOOEGDErken Çocukluk Çalışmaları Dergisi İndeksler

Değerli üyelerimiz, 
 
2016 yılında derneğimiz tarafından yayın hayatına başlayan ve ilk sayısı Nisan 2017 tarihinde yayımlanan hakemli  bilimsel dergimiz olan Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi (Journal of Early Childhood Studies) ikinci sayısı itibarı ile Index Copernicus International (ICI),  Eurasian Scientific Journal Index  (ESJI) ve  Cosmos Impact Factor (CIF) uluslararası endeksler tarafından taranmaya başlamıştır. 
 
Bununla birlikte dergimiz adına dergi editörleri tarafından EBSCO veri tabanına, SCOPUS ve ERIHPlus endekslerine başvuru sürecini daha önce başlatmış olup bu veritabanı ve endeksler tarafından değerlendirilmekte ve işletilen titiz yayım sürecinden dolayı olumlu haberleri beklemekteyiz. Saygılarımızla.
Saygılarımızla
Başkan: Prof.Dr. Serap ERDOĞAN 
TOÖEGD Yönetim Kurulu Adına