69. OMEP Dünya Meclisi Toplantısı ve Uluslararası Konferansı Bildirgesi—