Anasayfa
Previous
Next

Bağış

IBAN: TR86 0006 4000 0014 2006 4783 31

Yukarıda ki banka hesabına belirtilen ödeme miktarını yaptığınızı bildiren bağış ödemesinin dekontunu aşağıdaki "Dekont Seç" butonu ile sisteme yükleyebilirsiniz.
Kişisel Bilgiler

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu ile aşağıdaki sözleşmeyi kabul ederek yaptığım bağış ödemesinin "TOOEGD" derneğinin KVKK ilkeleri ile saklamasını kabul ediyorum.

Terms

Toplam Ödeme: 10,00₺

BİR ZAMANLAR OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Derneğimiz, Türkiye’de bu alanda ilk olan “Okul Öncesi Eğitimi” adlı derginin çıkarılmasını sağlamıştır. Dergi 1968-1994 yılları arasında yılda iki kere olmak üzere toplam 47 sayı yayınlanmıştır. 1968’den 1969’a yılına yayınlarımızdan seçtiklerimiz:

1968

Okul Öncesi Eğitimi Önemi ve Sorunları

1969

Okul Öncesi Eğitimi Önemi ve Sorunları

RSS Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
 • Okul öncesi öğretmenlerinin ödül ve ceza uygulamalarına yönelik görüşleri Ekim 30, 2022
  Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin eğitim-öğretim sürecinde kullandıkları ödül ve ceza uygulamalarına yönelik görüşlerini incelemektir. Özellikle okul öncesi yaş; çocukların bilişsel, kişisel, duyuşsal, sosyal ve ahlaki gelişimleri bakımından oldukça kritik bir önem taşıdığından, bu yaştaki çocukların eğitiminde kullanılan ödül ve ceza uygulamalarının doğru kullanılması bir gereklilik haline gelmiştir. Bu araştırma nitel yöntemle desenlenmiş fenomonolojik […]
  Bünyamin HAN, Mahmut ALTUNHAN
 • Türkçe konuşan okul öncesi çocukların konuşma akıcısızlığı tipleri ve frekanslarının belirlenmesi: Ön çalışma Ekim 30, 2022
  Akıcılık bozukluklarının ayırıcı tanısında tipik akıcısızlıklar ve kekemelik benzeri akıcısızlıkları değerlendirirken dile özgü normları dikkate almak önem arz etmektedir. Bu çalışmada, anadili Türkçe olan, tipik gelişim gösteren çocukların, tipik akıcısızlık ve kekemeliğe ilişkin akıcısızlık tiplerine ilişkin ön normatif bulguların sunulması amaçlanmıştır. Çalışmaya 4-6 yaş arası, 27 kız ve 27 erkek, toplam 54 çocuk katılmıştır. Çocuklardaki […]
  Mehmet Emrah Cangi, Gözde Malkoç, İrem Yılmaz
 • Okul öncesi eğitimde Montessori yaklaşımına ilişkin lisansüstü tezlerin incelenmesi: Tematik içerik analiz çalışması Ekim 30, 2022
  Bu araştırma, okul öncesi eğitim alanında Montessori yaklaşımına ilişkin Türkiye’de yapılmış olan lisansüstü tezleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 31 Mayıs 2021 tarihine kadar YÖK Tez Merkezi veri tabanında taranan 54 tez yayın değerlendirme şablonu kullanılarak incelenmiş ve tematik içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmaya alınan tezlerin her biri; künye bilgileri (yayımlandığı yıl, il, yayım […]
  Ayşegül Canbaz, İdris Kara, ATA PESEN