Anasayfa
Previous
Next

Bağış

IBAN: TR86 0006 4000 0014 2006 4783 31

Yukarıda ki banka hesabına belirtilen ödeme miktarını yaptığınızı bildiren bağış ödemesinin dekontunu aşağıdaki "Dekont Seç" butonu ile sisteme yükleyebilirsiniz.
Kişisel Bilgiler

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu ile aşağıdaki sözleşmeyi kabul ederek yaptığım bağış ödemesinin "TOOEGD" derneğinin KVKK ilkeleri ile saklamasını kabul ediyorum.

Terms

Toplam Ödeme: 10,00₺

BİR ZAMANLAR OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Derneğimiz, Türkiye’de bu alanda ilk olan “Okul Öncesi Eğitimi” adlı derginin çıkarılmasını sağlamıştır. Dergi 1968-1994 yılları arasında yılda iki kere olmak üzere toplam 47 sayı yayınlanmıştır. 1968’den 1969’a yılına yayınlarımızdan seçtiklerimiz:

1968

Okul Öncesi Eğitimi Önemi ve Sorunları

1969

Okul Öncesi Eğitimi Önemi ve Sorunları

Türkİye’de Erken Çocukluk Çalışmaları

Türkiye’de erken çocukluk çalışmalarında adımlarınızı paylaşın. Örnek paylaşımda olduğu gibi çalışmalarınızı seraperdog@gmail.com eposta adresine mail olarak gönderebilirsiniz.

RSS Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
 • Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların iletişim becerilerini desteklemeye yönelik etkileşimli kitap okuma müdahalesinin etkililiğinin incelenmesi Aralık 7, 2021
  Paylaşıma dayalı etkileşimli kitap okuma tekniği (PEKOT), otizm spektrum bozukluğu (OSB) gibi gelişimsel bozukluk veya yetersizliğe sahip küçük çocuklar için kanıta dayalı bir uygulamadır. OSB'li çocuklar, özellikle ebeveynleri tarafından desteklendiklerinde, PEKOT gibi yapılandırılmış etkinliklerden yararlanabilirler. PEKOT etkinliği esnasında, ebeveynler çocuklarıyla bir hikâye kitabı etrafında etkileşime girerek çocuklarının dil ve iletişim becerilerini destekleyebilirler. Ebeveynler hikâye hakkında […]
  Yusuf Akemoğlu
 • Erken çocukluk eğitimi öğretmen ve yöneticilerinin Covid-19 pandemi deneyimleri: Yorumlayıcı fenomenolojik analiz Aralık 7, 2021
  Bu araştırmanın amacı erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin ve yöneticilerinin COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitim deneyimlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın katılımcıları 32 okulöncesi öğretmeni ve sekiz yöneticiden oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış çevrim içi görüşme formu ve telefon görüşmesi ile elde edilmiş ve yorumlayıcı fenomenolojik analiz ile çözümlenmiştir. Bulgular pandemi algısı, […]
  Nesrin Işıkoğlu, Atiye Adak Özdemir, Merve Altun, Erinç Ergenekon
 • Okul Öncesi Eğitimi Dergisine bir bakış: Tarihsel trendler ve gelecek vizyonu Aralık 7, 2021
  Bu çalışma, Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitimini Geliştirme Derneği tarafından yayımlanan Erken Çocukluk Eğitimi Dergisi'nde 1968-1994 yılları arasında yayınlanan makaleleri incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemi ile yapılan çalışmada beş aşamalı bir belge analizi süreci kullanılmıştır. Ayrıca dergide1968-1994 yılları arasında yayınlanmış makaleleri bulunan iki gönüllü akademisyen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bulgular, yayınlanan makalelerin çoğunun üç ile […]
  Nesrin Işıkoğlu, Serap Erdoğan, Zeynep Ceren Şimşek, Özge Akgün