Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

ISSN: 2564-7601

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneğini tarafından yayımlanan çift-kör hakemli bilimsel çevirimiçi bir dergidir.

Detaylar

TARİHÇE

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği (TOÖEGD), 10 Şubat 1967 yılında Sayın Mürüvvet Avni Özkan tarafından kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. TOÖEGD, Bakanlar Kurulu’nun 09.05.1970 gün ve 7/663 sayılı Kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Derneklerden” sayılmıştır. Bu karar Resmi Gazete’nin 16.06.1970 gün ve 13250 sayısında yayımlanmıştır. Derneğimiz 11 Eylül 1972 tarihinden itibaren Erken Çocukluk Eğitimi Dünya Organizasyonu’nun (Organisation Mondiale Pour L’Education Préscolaire – OMEP) Türkiye Milli Komitesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 1948 yılında kurulan OMEP, 70 ülkede erken çocukluk haklarını savunma ve teşvik etme sorumluluğunu taşımaktadır ve BM, UNESCO ve ECOSOC'da özel danışmanlık statüsüne sahiptir.


350 Faal Üye
22 Etkinlik
28 Öğrenci Komitesi
iyzico